Slider
Slider

 Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.

Kvalitetspolitikk

HydPro skal være en foretrukket leverandør innen design og produksjon av hydraulisk og mekanisk utstyr til subsea systemleverandører, offshore og marine leverandører samt akvakultur.

HydPro skal være kjent for ansatte med høy kompetanse innen våre fagområder og være løsningsorientert for å ivareta våre kunders behov.

HydPro skal ha en effektiv produksjon for å tilby produkter og tjenester med høy kvalitet til lav pris innen økonomiske rammer som sikrer selskapets sikkerhet.

Overholdelse av gjeldende myndighetskrav er en selvfølge for alle i selskapet.

Dette skal vi oppnå ved å:

 • Styre våre arbeidsprosesser slik at vi når egne mål, ivaretar myndighetenes krav og innfrir kundens forventninger
 • Sørge for høy og riktig kompetanse hos de ansatte og stimulere til kompetanseheving og læring
 • Kontinuerlig forbedre virkningen av vårt ledelsessystem, samt effektivitet og lønnsomhet i våre interne prosesser
 • Ha risikostyring som en integrert del av vår forretningsvirksomhet for å unngå uønskede hendelser og utnytte muligheter

Ågotnes, 6. november 2019

Steinar Landro

HydPro AS, Daglig leder

HMS Politikk

Forpliktelser

Ledelsen er forpliktet til en policy som gjør det mulig å utføre alle arbeidsaktiviteter på en sikker måte, og med alle mulige tiltak for å redusere risikoen for helse, miljø, sikkerhet og velferd for arbeidere, entreprenører, autoriserte besøkende og alle andre som kan bli berørt av våre operasjoner.

Ansvar

Ledelse:

Vi skal levere og vedlikeholde så langt det er mulig:

 • Et trygt arbeidsmiljø
 • Sikre systemer for alt arbeid
 • Kjemikalier og stoffer i sikker tilstand
 • Fasiliteter for arbeidernes velferd
 • Informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn som er rimelig nødvendig for å sikre at hver arbeidstaker er trygg mot skader og helserisiko
 • En forpliktelse til å konsultere og samarbeide med arbeidere i alle saker som gjelder helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
 • En forpliktelse til kontinuerlig å forbedre ytelsen vår gjennom effektiv sikkerhetsstyring

Arbeidere:

Hver arbeidstaker har en plikt til å:

 • overholde sikker arbeidsmåte, med den hensikt å unngå skader på seg selv og andre og skade på anlegg og utstyr
 • bruk personlig verneutstyr og klær der det er nødvendig
 • overholde enhver retningslinje gitt av ledelsen for helse, miljø og sikkerhet
 • ikke misbruke eller forstyrre noe som er besluttet for helse og sikkerhet
 • rapportere alle ulykker og hendelser på jobben umiddelbart.

Bruk av denne policyen

Vi søker samarbeid med alle arbeidere, kunder og andre personer. Vi oppfordrer til rapportering for å realisere helse- og sikkerhetsmålene våre og for å skape et trygt arbeidsmiljø med en nullulykkefrekvens.

Denne policyen gjelder for all forretningsdrift og -funksjon, inkludert de situasjoner der arbeidstakere er pålagt å jobbe utenfor stedet.

Ågotnes, 6. november 2019

Steinar Landro

HydPro AS, Daglig leder

Sertifikater

Se sertifikat
Se sertifikat

Kvalitetspolitikk

Se dokument

HMS Politikk

Se dokument

Kvalitetspolitikk

HydPro skal være en foretrukket leverandør innen design og produksjon av hydraulisk og mekanisk utstyr til subsea systemleverandører, offshore og marine leverandører samt akvakultur.

HydPro skal være kjent for ansatte med høy kompetanse innen våre fagområder og være løsningsorientert for å ivareta våre kunders behov.

HydPro skal ha en effektiv produksjon for å tilby produkter og tjenester med høy kvalitet til lav pris innen økonomiske rammer som sikrer selskapets sikkerhet.

Overholdelse av gjeldende myndighetskrav er en selvfølge for alle i selskapet.

Dette skal vi oppnå ved å:

 • Styre våre arbeidsprosesser slik at vi når egne mål, ivaretar myndighetenes krav og innfrir kundens forventninger
 • Sørge for høy og riktig kompetanse hos de ansatte og stimulere til kompetanseheving og læring
 • Kontinuerlig forbedre virkningen av vårt ledelsessystem, samt effektivitet og lønnsomhet i våre interne prosesser
 • Ha risikostyring som en integrert del av vår forretningsvirksomhet for å unngå uønskede hendelser og utnytte muligheter

Ågotnes, 6. november 2019

Steinar Landro

HydPro AS, Daglig leder

HMS Politikk

Forpliktelser

Ledelsen er forpliktet til en policy som gjør det mulig å utføre alle arbeidsaktiviteter på en sikker måte, og med alle mulige tiltak for å redusere risikoen for helse, miljø, sikkerhet og velferd for arbeidere, entreprenører, autoriserte besøkende og alle andre som kan bli berørt av våre operasjoner.

Ansvar

Ledelse:

Vi skal levere og vedlikeholde så langt det er mulig:

 • Et trygt arbeidsmiljø
 • Sikre systemer for alt arbeid
 • Kjemikalier og stoffer i sikker tilstand
 • Fasiliteter for arbeidernes velferd
 • Informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn som er rimelig nødvendig for å sikre at hver arbeidstaker er trygg mot skader og helserisiko
 • En forpliktelse til å konsultere og samarbeide med arbeidere i alle saker som gjelder helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
 • En forpliktelse til kontinuerlig å forbedre ytelsen vår gjennom effektiv sikkerhetsstyring

Arbeidere:

Hver arbeidstaker har en plikt til å:

 • overholde sikker arbeidsmåte, med den hensikt å unngå skader på seg selv og andre og skade på anlegg og utstyr
 • bruk personlig verneutstyr og klær der det er nødvendig
 • overholde enhver retningslinje gitt av ledelsen for helse, miljø og sikkerhet
 • ikke misbruke eller forstyrre noe som er besluttet for helse og sikkerhet
 • rapportere alle ulykker og hendelser på jobben umiddelbart.

Bruk av denne policyen

Vi søker samarbeid med alle arbeidere, kunder og andre personer. Vi oppfordrer til rapportering for å realisere helse- og sikkerhetsmålene våre og for å skape et trygt arbeidsmiljø med en nullulykkefrekvens.

Denne policyen gjelder for all forretningsdrift og -funksjon, inkludert de situasjoner der arbeidstakere er pålagt å jobbe utenfor stedet.

Ågotnes, 6. november 2019

Steinar Landro

HydPro AS, Daglig leder

Sertifikater

Se sertifikat
Se sertifikat

Kvalitetspolitikk

Se dokument

HMS Politikk

Se dokument

Våre kjerneprosesser